Raspberry pi 2 ile Kameradan python programı ile  peş peşe 1 saniye aralıklarla resim çekme

Raspberry pi 2 ile Kameradan python programı ile  peş peşe 1 saniye aralıklarla resim çekme

 

from picamera import PiCamera # kamera modulunu çağır

from time import sleep # bekleme komutu

camera = PiCamera() # kamera tanımlama

camera.start_preview()  # kamera çalıştır

for i in range(5):      # i diye bir değişken oluştur 5 adet döngü vet var 0-4

sleep(5)  # 5 saniye bekle

camera.capture(‘/home/pi/Desktop/image%s.jpg’ % i) # image0.jpg kaydet sonra image1.jpg……image4.jpg çek ve döngüyü durdur.

camera.stop_preview() # kamera durdur

kamera3

Posted in Makaleler.