PLC KURS İÇERİĞİ

TEMEL SEVİYE S71200  PLC SİSTEMLERİ KURSU

DERS KONULARI

 1. YAPILACAK İŞE UYGUN PLC SEÇME
 2. S71200 PLC Tanım ve Türleri 2. PLC‟ nin Kullanım Amacı ve Alanları 3. PLC ile Röle Sistemleri Arasındaki Farklar ve Avantajları 4. PLC Parçalarının Yapısı ve Fonksiyonları  5. PLC Seçiminde Dikkat Edilecek Hususlar
 3. PLC CİHAZINA GİRİŞ VE ÇIKŞ ELEMANLARINI BAĞLAMA
 4. S71200 PLC Besleme Bağlantısı 2. PLC Giriş Elemanları ve PLC‟ye Bağlantıları 3. PLC Çıkış Elemanları ve Bağlantı Özellikleri a. Çıkış Kontrol Lambaları b. Küçük Motorlar c Selonoid Valfler d. Röle ve Motorlar 4. Giriş ve Çıkışların Adreslenmeleri ve İfade Edilişleri a. Program b. Komut
 5. PLC‟Lİ KONTROL DEVRELERİNİN ÇİZİMİ
 6. Giriş Elemanlarının Besleme ve PLC Bağlantılarının Yapılışı
 7. Çıkış Elemanlarının Besleme ve PLC Bağlantılarının Yapılışı

PLC PROĞRAMLAMA TEKNİKLERİ

 1. TİA PORTAL YAZILIMI BİLGİSAYARA YÜKLEMEK

1.Bilgisayar Haberleşme Portları 1. Paralel Portlar .2. Seri Portlar 3. USB (Universal Serial BUS )

 1. Bilgisayar ile S71200 PLC Arasındaki Haberleşme Ayarları : 1. Haberleşme Elemanları 2. PLC İP Ayarları 3. ETHERNET AYARLARI

3 Kontrol Programının Plc‟ye Yüklenmesi

 1. PLC iÇiN KONTROL PROGRAMININ YAZILMASI

271200 LADDER

 1. PLC‟de Programlama Mantığı ve Kontrol Programı Türleri
 2. PLC‟de Program işleme Mantığı
 3. Lineer (Doğrusal) Programlama Mantığı
 4. Yapısal Programlama Mantığı
 5. PLC Program Yazılım Dilleri 1. Kontak Plan (LADDER Plan) 2. Fonkiyon Plan (FBD) 3. Deyim Listesi (STL)
 1. PLC PROGRAMLAMA YAZILIMININ BİLGİSAYARA KURULMASI

  Program Menüleri ve Açıklanması 1. Araç Çubukları 2. File (Dosya) Menüsü 3. Edit Menüsü 4. View Menüsü 5. PLC Menüsü 6. Debug Menüsü 7. Tools Menüsü 8. Windows Menüsü 9. Help Menüsü 10. Kısayol Menüsü Program Pencereleri ve Genel Kullanımı  1. Programlama Editörü Penceresi 2. Symbol Table ( Sembol tablosu) Penceresi 3. Data Block ( Data bloğu) Penceresi 4. Status Chart (Durum Tablosu) Penceresi 5. Cross Reference (Çapraz Referans) Penceresi 6. System Block (Sistem bloğu) Penceresi 7.PLC Tipinin Seçilmesi 7-HAFIZA ALANLARI VE ADRESLENMELERİ

 1. Bit, Bayt ve Word kavramları 2. Girişler 3. çıkışlar 4. M Hafıza Alanları 5. V Hafıza (Data) Alanları .6. L (Lokal) Hafıza Alanları 7. AC (Akümülatör) Hafıza Alanları 8. HC (Hızlı sayıcı HSC) Hafıza Alanları .9. S (Sıralayıcı kontrol rölesi SCR ) Hafıza Alanı 10. Analog Giriş ve Analog çıkış Hafıza Alanları 11. özel Hafıza Alanları 12. Zamanlayıcılar 13. Sayıcılar 14. Endirekt (dolaylı) Adresleme

    8-TEMEL PROGRAMLAMA KOMUTLARI

 1. Start, Stop ve çıkışlar 2.çıkış Atama ( = ) Komutu 3. LD ve LDN Kontak Komutları 4. NOT Değilleme 5. A (VE), AN (VE DEĞiL) Komutları ve Uygulaması 6. O (VEYA), ON (VEYA DEĞiL) Komutları ve Uygulaması 7. Birden Fazla Komut Bloğu Arasında (ALD ) VE işlemi ve Uygulaması 8. Birden Fazla Komut Bloğu Arasında (OLD) VEYA işlemi ve Uygulaması 9. LPS, LPP, LRD ( Lojik yığın ) Komutları 10. SET, RESET Komutları ve Uygulaması11. Giriş Sinyalinin çıkan Kenarına Göre çıkış Alma
 2. Giriş Sinyalinin inen Kenarına Göre çıkış Alma ve Uygulaması 13. Zamanlayıcı (Timer) Komutu 14. Harici Olarak Zamanlayıcı Ayar Değerinin Atanması 15. Zamanlayıcı Uygulamaları 16. Sayıcı (Counter) Komutları 17. Harici Olarak Sayıcı Ayar Değerinin Atanması 18. Sayıcı Uygulamaları 19. Karşılaştırma Komutları ve Uygulaması 20. Sayı Sistemleri ile Taşıma ( MOVE) Komutları ve Uygulaması 21. Matematik işlem, Fonksiyon Komutları ve Uygulaması 22. Mantık işlemler, Kaydırma, Komutları ve Uygulaması 23. Program Kontrol Komutları ve Uygulaması
 1. YAPILAN PROGRAMA GÖRE KULLANILAN GİRİŞ VE ÇIKIŞLARIN SİMÜLASYONU

  PLC SİM SİMULATÖRÜ

FACTORY I/O

 1. PROGRAM YEDEKLEME
 2. Program Yedeklemenin önemi 2. PLC‟deki Programın Bilgisayara çekilmesi