Otomasyon Sistemleri ve PLC

Günümüzde otomasyon teknolojisinin çok hızlı bir gelişme içinde olduğu
görülmektedir. İlk önce analog kontrolle başlayan elektronik kontrol sistemleri zamanla
yetersiz kalınca, çözüm için analog sistemlerden sayısal kökenli sistemlere geçilmiştir.
Otomasyon sistemlerinin en önemli kısmını, bu sistemlere büyük esneklik veren
programlanabilen cihazlar oluşturmaktadır. Bu cihazların temelini de mikroişlemciler ya da
mikrodenetleyiciler oluşturmaktadır. Gerçekte PLC’ler mikroişlemciler ya da
mikrodenetleyiciler kullanılarak gerçekleştirilmiş cihazlardır. PLC’lerin ortaya çıkarılma
amacı, röleli kumanda sistemlerinin gerçekleştirdiği fonksiyonların mikroişlemcili kontrol
sistemleri ile yerine getirilebilmesidir. Lojik temelli röle sistemlerine alternatif olarak
tasarlandıklarından PROGRAMLANABILIR LOJIK KONTROLÖR (Programmnable Logic
Controller) adı verilmiştir. İlerleyen zaman içinde çeşitli firmalar muhtelif kapasitelerde
PLC’ler üretmişlerdir.
PLC bir bilgisayara benzetilirse; girişlerinde mouse ve klavye yerine basit giriş
bağlantıları vardır. Yine çıkışlarında ekran yerine basit çıkış bağlantıları vardır. Girişlere
bağlanan elemanlara algılayıcı, çıkışlara bağlanan elemanlara da iş elemanı denir. PLC
algılayıcılardan aldığı bilgiyi kendine göre işleyen ve iş elemanlarına göre aktaran bir
mikroişlemci sistemidir. Algılayıcılara örnek olarak herhangi bir metali algılayan endüktif
algılayıcı, PLC girişine uygun gerilim vermede kullanılan buton ve anahtarlar verilebilir. İş
elemanları için PLC çıkışından alınan gerilimi kullanan kontaktörler, bir cismi itme veya
çekmede kullanılan pnomatik silindirleri süren elektrovalfler, lambalar uygun örnektirler.
PLC, günümüzde endüstride hemen hemen her alanda özellikle el değmeden
gerçekleştirilen üretimlerde kullanılmaktadır. Bunlardan bazıları enerji dağıtım sistemleri,
karmaşık fabrika otomasyonları, asansör sistemleri, konveyörler, motor hız kontrolü vb.
Endüstrinin hemen hemen her alanında rahatlıkla kullanılabilen PLC‘ler ile yapılan
otomasyon sistemleri röleli ve bilgisayarlı (PC) sistemlere göre birçok avantaja sahiptir. Bu
sebeplerden dolayı PLC’lerin oldukça geniş kullanım alanları vardır.

Posted in Makaleler.