Nesnelerin İnterneti IoT ile Arduino Kullanarak Nem ve Sıcaklık bilgilerini uzaktan İzleme

Nesnelerin İnterneti IoT ile Arduino Kullanarak Nem ve Sıcaklık bilgilerini uzaktan İzleme

Evlerde ve endüstrilerde Nesnelerin İnterneti’ni ( IoT ) kullanarak herhangi bir elektrikli veya elektronik ekipmanı kontrol etmek mümkündür. Ayrıca, herhangi bir sensörden bilgi alabilir ve dünyanın herhangi bir yerinden grafik veya kullanıcı tanımlı herhangi bir formatta analiz edebilirsiniz. Arduino mikrodenetleyicisini (MCU) kullanan IoT , sahada yeni olanlar için kolay ve eğlenceli. Burada Arduino kullanarak bir nem ve sıcaklık izleme sunulmaktadır.

Bu makalede, DHT-11 sensöründen gelen nem ve sıcaklık bilgileri ThingSpeak platformunda Arduino MCU ve ESP8266 Wi-Fi modülü kullanılarak grafiksel olarak analiz edilmektedir. Tüm düzeneğin blok şeması Şekil 1’de gösterilmiştir.

1: ESP8266 ile Arduino kullanarak nem ve sıcaklık izlemenin blok şeması

Devre ve çalışma

Nem ve sıcaklığı izlemek için devre şeması Şekil 2’de gösterilmiştir. Arduino MCU, DHT11 sensörü ve ESP8266 Wi-Fi modülünün etrafına inşa edilmiştir.

Şekil 2: ESP8266 ile Arduino kullanarak devre şeması nem ve sıcaklık izleme

DHT11 sensörü nem ve sıcaklığı algılar ve bilgileri Şekil 2’de gösterildiği gibi Arduino MCU’nun dijital pimine 5 gönderir. Arduino MCU’dan nem ve sıcaklık değerleri ESP8266 Wi-Fi aracılığıyla düzenli aralıklarla Buluta yüklenir modülü. Buluttan , nem ve sıcaklık değerleri dünyanın her yerinden ThingSpeak platformunda grafiksel olarak görülebilir .

Şekil 3: ThingSpeak platformunda yeni kanal

İnşaat ve test

ThingSpeak açık kaynaklı bir veri platformudur, ancak kullanmak için kaydolmanız gerekir. Kaydolduktan sonra, hesabınıza giriş yapın ve Şekil 3’te gösterildiği gibi bir alan olarak nem ve başka bir sıcaklık olarak yeni bir kanal oluşturun. Yeni bir kanal oluşturulduktan sonra, iki API anahtarı üretecektir, yani API anahtarı yazın ve okuyun API anahtarı. Programda aşağıda verilen satırı yazma API anahtarınızla değiştirin:

String apiKey = “NTIM1RXET6YVUVWF“;

Ardından, Host_Name ve Password yerine Wi-Fi adınızı ve Wi-Fi şifrenizi aşağıdaki programda verilen iki satırda değiştirin (IoT.ino):

String Host_Name = “Jonah”;
Dize Parolası = “2569696”;

Program, Wi-Fi kurulumunuz ile doğrulanmalıdır. DHT kütüphanesini kullanır. Arduino klasörünüzde DHT kütüphanesi yoksa, https://github.com/adafruit/DHT-sensor-library adresinden indirin. DHT kütüphanesini Arduino IDE’ye aktarmak için Çizim → Kütüphaneyi içe aktar → Kütüphane ekle → İndirdiğiniz kütüphaneyi seçin.

Çizim / programı derleyin ve Arduino IDE üzerinden Arduino MCU’ya yükleyin. PC / akıllı telefonunuzdaki Wi-Fi modemin ve İnternet bağlantısının düzgün çalıştığından emin olun.

4: ThingSpeak platformunda nem ve sıcaklığın grafik görünümü5: Kanal Ayarları

Çizim yükleme tamamlandıktan sonra, nem ve sıcaklık değerlerini ThingSpeak platformuna yükleyecek ve Şekil 4’te gösterildiği gibi Özel Görünüm penceresinde grafik olarak görebileceksiniz. Kanal veya alan adını değiştirmek isterseniz, Kanal Ayarları’ndan (Şek. 5) alın. Yazarın prototipi Şekil 6’da gösterilmiştir.

6: Yazarın ESP8266 ile Arduino kullanarak nem ve sıcaklık izleme prototipi

Diğer uygulamalar

Sıcaklık ve nem sensörü ile birlikte gaz, gerilim, akım ve enerji gibi diğer sensörler de ihtiyaca göre kullanılabilir. Ayrıca, sensör değerleri önceden belirlenmiş değerlerin üstüne / altına düştüğünde aktüatörleri internetten kontrol ederek başka işlemler de yapmak mümkündür.

Kaynak klasörü indir

https://electronicsforu.com/electronics-projects/humidity-temperature-monitoring-using-arduino-esp8266

https://drive.google.com/file/d/1Qo4Hg-dmNoRGYDB02u6YFJTpT9hznDZM/view?usp=sharing

Posted in Makaleler.