Arduino ile RTC Otomatik Elektronik Zil Devresi

Arduino ile RTC Otomatik Elektronik Zil Devresi

30 Ekim 2019

“Ting-Ting-Ting” – Hepimiz sabah toplantısı, öğle yemeği molası ve günün sonunda çalınan o okul zilinin sesine aşinayız. Bu çanlar genellikle manuel olarak çalıştırılır. Piyasada bazı elektronik çanlar var ama kurulumları oldukça pahalı. Şimdi, modern bir otomatik zil için düşük maliyetli bir prototip yapalım.

Malzeme Listesi

Ön şartlar

Arduino’da kodlama için aşağıdaki kitaplık türlerini yüklediğinizden emin olun

  1. TimeLib
  2. DS1307RTC
  3. U8g2lib

Bunu yapmak için, Sketch Kitaplığı Dahil Et 🡪 Kitaplığı Yönet ana menüsünde Çizim’e gidin. Yukarıdaki kütüphane türlerini arama çubuğuna girin ve indirin. (Bkz.Şekil 1)

Şekil-1 Kütüphane Kurulumu

Kodlama

Gerekli kütüphaneleri ve değişkenleri, zilin gerekli zaman süresi ile başlatın. (Bkz.Şekil 2)

Şekil 2. Arduino

Sonra seri port baud hızında hata ayıklamak için bir kurulum işlevi oluşturun. Ayrıca, OL2 ve RTC modüllerini I2C iletişimi için ayarlayın. (Bkz.Şekil 3)

Şekil 3. Kurulum işlevi

 

Ardından, OLED ekranında tarih, saat ve günü görüntülemek için bir döngü işlevi oluşturuyoruz. (Bkz.Şekil 4)

Şekil 4. Arduino Kodu

Şimdi, zilin çalması için tarih ve saati kontrol etmek üzere bir ‘if’ koşulu oluşturun. (Bkz.ŞEKIL 5)

Şekil 5.

Bağlantı şekli

Şekil 6. bağlantı

 

Arduino PIN’i Bileşenler PIN kodu
GND OLed ve RTC GND
5V OLED ve RTC’nin VCC’si
SCL A5 SCL
SDA A4 SDA
PIN 6 ·         Buzzer pimi
GND ·         Buzzer pimi

 

Test yapmak

Her bağlantıyı çapraz kontrol ettiğinizden emin olun. Herhangi bir hata masraflı tahtanızı kızartır. Her şeyin doğru olduğunu onayladıktan sonra, Arduino Uno kartını USB ile veya 5-12V pil kullanarak çalıştırın. OLED zaman ve diğer bilgileri görüntülemeye başlayacaktır. Zil daha sonra zil için ayarlanan süreye göre otomatik olarak çalar.

Kaynak Kodunu İndir

 

 

https://drive.google.com/file/d/1PaH4Oiwj7uUKmoq9BqQiaPuKaYlPYC53/view?usp=sharing

Posted in Makaleler.