Arduino ile LCD Uygulaması I2C arayüzü

Proje adı: Arduino ile LCD Uygulaması I2C arayüzü Keşfedin: LCD ekranlar, anahtar / büyük / küçük harf ifadeleri, rastgele () Ekler: kütüphaneleri Yükle   kod2: #include <LCD.h> #include <LiquidCrystal_I2C.h> // initialise the LCD1602 I2C: LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE); const int switchPin = 6; int switchState = 0; int prevSwitchState […]

Arduino ile L293 Motor sürücü ile DC Motor Kontrolü

Proje adı:  Arduino ile L293 Motor sürücü ile DC Motor Kontrolü Keşfedin:  H-köprüleri Ekler: kütüphaneler ve KOD: const int controlPin1 = 2; const int controlPin2 = 3; const int enablePin = 9; const int directionSwitchPin = 4; const int onOffSwitchStateSwitchPin = 5; const int potPin = A0; int onOffSwitchState = 0; int previousOnOffSwitchState = 0; int directionSwitchState […]

ARDUİNO İLE DC MOTORU MOSFETLE SÜRMEK

Proje adı: ARDUİNO İLE DC MOTORU MOSFETLE SÜRMEK Keşfedin: transistörler, yüksek akım / gerilim yükleri Ekler: kütüphaneler ve Kod: const int switchPin = 2; const int motorPin = 9; int switchState = 0; void setup() { pinMode(motorPin, OUTPUT); pinMode(switchPin, INPUT); } void loop() { switchState = digitalRead(switchPin); if (switchState == HIGH) { digitalWrite(motorPin, HIGH); } […]

Arduino ile 3 adet led ve 1 buton uygulaması Uzay Gemisi gibi

Arduino Başlangıç ​​Kiti: Proje 2 Proje adı: UZAY GEMİSİ ARAYÜZÜ Keşfedin: dijital giriş ve çıkış, ilk programınız, değişkenler Ekler: kütüphaneler ve  kod: int switchState = 0; // store value in switchState variable void setup() { pinMode(3,OUTPUT); pinMode(4,OUTPUT); pinMode(5,OUTPUT); pinMode(A2,INPUT); } void loop() { switchState = digitalRead(A2); if (switchState == LOW) { // the buton is […]

Arduino nano Ladder PLC Saidino PLC ve Outseal

Arduino nano işlemcileri PLC lerde olduğu gibi ladder ( Merdiven ) Mantğı ile programlayabilmek için Outseal Proğramı tam bu iş için yapılmış. Normal ladder mantığı ile PLC programlar gibi çok kolay kendi projelerinizi yapabileceksiniz. Set reset komutları, Yükselen düşen kenar, zamanlayıcı ( timer ) , sayıcı ( counter ), karşılaştırma kontakları , toplama çıkarma bölme […]

Arduino ile Ldr ışık değişimini RGB Led ile gösterme

Arduino Başlangıç ​​Seti: Proje 4 Proje adı: RENK KARIŞTIRMA LAMBASI Video_2019-12-19_170334 Keşfedin: analog çıkış, haritalama değerleri Kod: const int redPin = 11;// Red LED const int greenPin = 10; // Green LED const int bluePin = 9; // Blue LED const int redSensorPin = A0; //variable to store sensor reading const int greenSensorPin = A1; […]

Arduino ile servo motoru bir potansiyometre ile kontrol

Arduino Başlangıç ​​Seti: Proje 5 Proje adı:  MOOD CUE video Keşfedin:  haritalama değerleri, servo motorlar, yerleşik kütüphaneleri kullanarak https://youtu.be/bD1tHurWvUM Kod: #include <Servo.h>//include library code Servo myServo; //servo object const int potPin = A0; //potentiometer attached to analog pin 0 const int servoPin = 9;//servo attached to digital pin 9 int potVal;//declare variable int angle; //declare variable //************************************ […]

Arduino ile LDR Işık Kontrol Uygulaması ile melodi

Arduino Başlangıç ​​Seti: Proje 6 Proje adı: IŞIK TERMİNİ Keşfedin: tone () işleviyle ses çıkarmak, analog sensörleri kalibre etmek Kod: int sensorValue; int sensorLow = 1023; int sensorHigh = 0; const int ledPin = 13; void setup() { pinMode(ledPin, OUTPUT); digitalWrite(ledPin, HIGH); while (millis() < 5000) { sensorValue = analogRead(A0); if (sensorValue > sensorHigh) { […]

Arduino ile Butonlara basarak melodi oluşturmak

Arduino Başlangıç ​​Seti: Proje 7 Proje adı:  KLAVYE CİHAZI Keşfet:  direnç merdivenleri, diziler Kod: int butons[6]; // set up an array with 6 integers int butons[0] = 2; // give the frst element of the array the value 2 int notes[] = {262,294,330,349}; void setup() { Serial.begin(9600); } void loop() { int keyVal = analogRead(A0); Serial.println(keyVal); if(keyVal […]

Arduino ile uzun süreli Zamanlayıcı Uygulaması Yapma

Arduino Başlangıç ​​Seti: Proje 8 Proje adı: DİJİTAL HOURGLASS Keşfedin: Uzun veri türü, zamanlayıcı oluşturma Kod: // declare constant const int switchPin = 8; // declare variables int switchState = 0; int prevSwitchState = 0; unsigned long previousTime = 0;// positive variable 32 bit, can count up to 4,294,967,295. will hold the time the LED […]